Sáng 10 tháng 10 năm 2017, Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam – Nhật Bản, Phân viện tại Thành phố Hồ Chí Minh (VJCC- HCMC) tổ chức Lễ Khai giảng Khóa học Kinh doanh Cao cấp KEIEIJUKU khóa 10 cho 28 học viên.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiền – Viện trưởng VJCC – bà Nguyễn Thị Hiền nhấn mạnh: “Keieijuku là khóa học đặc biệt tại VJCC, được bắt đầu tổ chức từ năm 2009 chỉ với 16 học viên và tới nay đã có gần 400 học viên. Các học viên khóa 10 lần này đều có cùng mong muốn cháy bỏng: Nắm vững kiến thức để tăng cường các hoạt động kinh doanh của mình nói riêng, đẩy mạnh các ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam và nền kinh tế Việt Nam nói chung.”

“Khóa học kinh doanh này đã, đang và sẽ là cầu nối cực kỳ hữu hiệu để kết nối cộng đồng doanh nhân Việt Nam – Nhật Bản cũng như góp phần đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam – Nhật Bản trong thế giới hiện đại mới”, PGS. TS. Nguyễn Xuân Minh – trường Đại học Ngoại thương nhấn mạnh