XUẤT KHẨU 2021 VƯỢT KHÓ, VỀ ĐÍCH NGOẠN MỤC

Năm 2021- một năm ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 khiến nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, so với các ngành kinh tế khác, thì hoạt động xuất – nhập...

Xem thêm

SEKINO VÀ “CON THUYỀN XUẤT KHẨU”

Công ty TNHH Sekino Việt Nam tiếp tục xuất hơn 70.000 sản phẩm sang thị trường Mỹ - đánh dấu mốc kỷ niệm tròn 1 năm kể từ ngày công ty bước chân ra...

Xem thêm